Wormen informatie.


SpoelwormenLintwormenHartwormenVossenlintwormLongwormen


Spoelwormen

Bij een redelijk hoog percentage van de honden in Nederland komt de hondenspoelworm voor, Toxocara Canis. Bij katten betreft dit de Toxocara Cati. De besmettingsgraad is vaak wat hoger bij pups en kittens, zogende teven en poezen, honden en katten  die in groepen samenleven, en honden en katten die veel buiten komen. Huishonden die weinig contact met andere honden hebben en weinig op terrein komen waar veel andere honden komen zijn vaak minder besmet.


Filmpje over rondwormen, waarvan de spoelworm verreweg de belangrijkste is. Voor dit fimpje moet u even doorklikken naar YouTube.

Volwassen spoelwormen produceren enorm veel spoelwormeieren: wel 200.000 per dag! Deze eieren komen in de omgeving terecht en blijven vele jaren besmettelijk. Hierdoor kunnen relatief weinig dieren al veel spoelwormeieren in het milieu brengen. Honden en katten worden besmet door opname van spoelwormeiereneieren uit de omgeving, of door opeten van een "tussengastheer" die zelf spoelwormeieren heeft gegeten: muizen, insecten, regenwormen, vogeltjes, etc.

Pups worden al in de baarmoeder besmet via actief geworden larven uit het lichaam van de moeder, zodat eigenlijk alle pups min of meer met een spoelwormbesmetting ter wereld komen. Daarna kan ook nog eens de moedermelk larven bevatten, en kan opname van spoelwormeieren uit de omgeving beginnen. Het is hierom dat pups en zogende teven zeer frequent ontwormd moeten worden. De infectie in de baarmoeder vindt niet plaats bij de kattenspoelworm Toxocara Cati, maar de infectie van de kittens via de moedermelk wel.

De opgenomen larven en de daaruit ontstane volwassen spoelwormen maken zowel in de hond als in een eventuele tussengastheer en trektocht door diverse organen, waarbij schade aan deze weefsels wordt toegebracht wat kan leiden tot ziekteverschijnselen, vooral bij pups.

spoelwormencyclus

 

Cyclus van de spoelworm.

In plaats van de afgebeelde muis kan ook de mens als tussengastheer fungeren voor de spoelworm.

Volwassen honden en katten hebben meestal geen symptomen van wormbesmetting, en omdat de eieren microscopisch klein zijn ziet u aan de ontlasting ook niets. Deze dieren besmetten echter wel de omgeving, wat een risico inhoudt voor jonge honden en de mens. Bij de hond eindigt de trektocht in de darm als volwassen worm, maar bij de tussengastheer, en de mens die ook als tussengastheer fungeert, blijven de larven steken in de organen en geven vooral bij kinderen de nodige klachten.

Pups en kittens die zwaar besmet zijn kunnen wel ziek worden: slechte algehele conditie, doffe vacht, opgeblazen buik, hoestklachten.

Volwassen wormen ontstaan dus niet bij de tussengastheer. Een besmetting geeft een griep-achtig ziektebeeld. Het is gebleken dat bij mensen met aanleg voor asthma na besmetting met spoelwormen eerder asthmaklachten ontstaan. Voor meer informatie over spoelwormproblematiek bij de mens: Wikipedia

Regelmatige en consequente ontworming is dus niet alleen van belang voor de hond, maar ook voor de volksgezondheid.
Wij adviseren het volgend ontwormingsschema:

•Voor volwassen honden en katten is 4x per jaar het advies, dit in verband met het belang van de volksgezondheid.

•Pups op de leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken, en daarna 1x per maand totdat ze een half jaar oud zijn. Daarna als volwassen honden.

•Kittens op de leeftijd van 4, 6 en 8 weken, daarna om de maand tot ze een half jaar zijn, en daarna als volwassen dieren.

•Zogende teven en poezen moeten tegelijk met hun pups/kittens ontwormd worden, omdat tijdens dracht en melkgift spoelwormlarven weer actief worden, wat leidt tot volwassen wormen bij de teef/poes en besmetting van de pups/kittens.

Drachtige dieren kunnen ook ontwormd worden, maar doe dit in overleg met uw dierenarts ivm de keuze van het middel en het tijdstip tijdens de dracht.

Omdat wij regelmatig ontwormen zeer belangrijk vinden, geven wij flinke korting op ontwormingsmiddelen als u voor uw huisdier een huisdierenzorgplan afsluit.

spoelwormen

 

Sectiebeeld: dunne darm vol met spoelwormen.


Lintwormen.

In nederland maar ook in het buitenland komen lintwormen erg veel voor bij hond en kat. Deze vrij grote wormen leven in de darm en zijn relatief onschadelijk. De eipaketten van de lintworm zien eruit als rijstekorrels, en deze kruipen actief uit de anus, wat tot jeukklachten aldaar kan leiden.


Voor dit filmpje moet u even doorklikken naar YouTube.


De meest vookomend lintworm bij honden en katten heeft als tussengastheer de vlo. De eieren van de lintworm worden opgegeten door vlooienlarven. Als een hond of kat dan tijdens de vachtverzorging de besmette vlo oplikt krijgt hij de lintworm binnen, die in de darmen blijft en uitgroeit tot een vrij grote worm die veel eieren produceert.

Bestrijding van de lintworm bestaat daarom niet alleen uit ontwormingsbehandelingen (zie ontwormingsschema spoelwormen), maar ook uit vlooienbestrijding. (zie vlooienbestrijding).

Vooral katten die veel jagen kunnen zich besmetten met andere lintwormsoorten, nml. die soorten die als tussengastheer de prooidieren van de kat heeft.

lintworm

 

Lintworm. Een lintworm bestaat uit segmenten (wat op deze foto duidelijk te zien is), en kan meters lang worden.

Als ontwormingschema tegen lintworm geldt dat meestal 2x per jaar voldoende is, mits de vlooienbestrijding op peil is.

Katten die veel jagen 4x per jaar, evt. kan nog vaker nodig zijn.


Hartwormen.

In zuidelijke landen, ongeveer vanaf midden Frankrijk (zie kaartje), komt de laatste tijd steeds vaker besmetting voor door de hartworm, genoemd Dirofilaria Immitis. Deze worm wordt overgebracht door bepaalde muskieten die tijdens de bloedmaaltijd larven van de hartworm in het lichaam van de hond brengen.
Deze larven groeien na een paar maanden uit tot volwassen wormen van meer dan 20cm lang, welke zich nestelen in het hart en de longslagaders. De volwassen wormen geven daar ernstige problemen, met name in de longslagaders, maar produceren ook grote aantallen nieuwe larfjes. Symptomen van hartwormziekte zijn met name hoesten en toenemende benauwdheid. Het beeld lijkt sterk op hartfalen door andere hartaandoeningen.

verspreidingsgebied hartworm

Verspreidingsgebied hartworm.

hartworm

 

Sectiebeeld: opengesneden hart
met vele volwassen hartwormen.

Behandeling is ingewikkeld, omdat door therapie afgestorven wormen vanuit het hart in de bloedcirculatie komen, waarna ze vast kunnen lopen in kleinere vaten, wat leidt tot gestoorde bloedvoorziening in de betrokken organen. Verder moet de larven op een andere manier behandeld worden dan de volwassen wormen.

Bij de kat kan deze wormsoort ook een infectie veroorzaken, maar die verloopt gelukkig in de meeste gevallen zonder klachten. In enkele gevallen ontstaan er echter wel klachten, die variëren van hoesten en benauwdheid, tot plotselinge sterfte.


Voor dit filmpje moet u even doorklikken naar YouTube.

Omdat de therapie moeilijk en meestal met complicaties verloopt is preventie van groot belang.
Als u uw hond of kat meeneemt naar een gebied waar de hartworm voorkomt is een behandeling aan te raden met een middel wat alle door muskietensteken ingebrachte hartwormlarfjes gelijk doodt, want ook al gebruikt u uitwendige bestrijdingsmiddelen, een muskietensteek is nooit helemaal te voorkomen.

Middelen die hiervoor geschikt zijn zijn Stronghold en Milbemax Beide middelen doden eventuele hartwormlarven, maar werken ook tegen spoelwormen. Ze werken niet tegen teken, welke ook en vooral in het buitenland voor de hond gevaarlijke ziekten over kunnen brengen.(zie tekeninformatie)

Stronghold moet eens in de maand gegeven worden gedurende het verblijf in het risicogebied, tot en met tenminste 1 maand na thuiskomst.

Milbemax moet bij een verblijf van 1 dag tot 3 weken in het risicogebied op de dag van thuiskomst gegeven worden, en na 1 maand herhaald worden. Indien er langer dan 3 weken in het risicogebied wordt gebleven dan moet milbemax op bestemming elke 3 weken worden gegeven, bij thuiskomst, plus een maand na thuiskomst.

Als u ook tegen teken wilt beschermen raden wij aan een combinatie te gebruiken:

Vectra 3D (spot-on pipetjes) of Defendog (spray) tegen vlooien en teken + Milbemax (tablet) tegen wormen.

Stronghold (spot-on pipetjes) tegen vlooien en wormen + Scalibor (tekenband) tegen teken.

Er zijn tegenwoordig, met meer nieuwere middelen, meer combinaties mogelijk.
Wij kunnen u adviseren over de meest praktische combinatie voor uw huisdier.


Vossenlintworm.

De vossenlintworm is een lintworm die in veel delen van de wereld voorkomt. In Nederland komt deze worm voor in Zuid Limburg en Groningen, maar hij komt veel vaker voor in omringende landen zoals Duitsland, Belgie, Frankrijk en Polen.

Honden en katten kunnen besmet worden als ze besmette knaagdieren vangen en opeten, of als ze besmet rauw (rund- of varkens-) vlees eten. De besmetting geeft weinig klachten, eventueel wat diarree, maar het risico zit hem in het gezondheidsrisico voor mensen! (voor meer info over dit risico: zie: RIVM) De ontlasting van een besmette hond of kat bevat namelijk (veel) lintwormeieren die een zeer ernstig ziektebeeld bij mensen kan veroorzaken.

Het advies voor preventie van deze ziekte is dezelfde als bij hartworm.

verspreidingsgebied vossenlintworm

Verspreidingsgebied vossenlintworm


Longwormen.

Bij honden zien we wel eens klachten ontstaan door de Franse Hartworm (Angiostrongylus vasorum). Deze worm leeft in volwassen stadia in het hart, maar geeft longklachten omdat de larven daar terecht komen. Honden besmetten zich door het opeten van slakken, of door het opeten van een dier dat een besmette slak opat. De larven van deze longworm verplaatsen zich dan naar de longen, worden volwassen en gaan eieren leggen. De larven die daaruit komen worden opgehoest, ingeslikt, en komen vervolgens met de ontlasting naar buiten. Slakken kunnen zich daarna besmetten door contact met de ontlasting.

cyclus frans hartworm

 

Cyclus Franse Hartworm.

Symptomen bij infectie zijn vrij algemeen:

•Sloomheid en slechte conditie.
•Slechte eetlust en vermageren.
•Hoesten, benauwdheid en longontsteking.
•Bloedingen in de huid, slijmvliezen en longen.
•Bij zware infecties kan longtrombose en sterfte optreden.

De diagnose kan gesteld worden met ontlasting onderzoek.
De behandeling van de worminfectie bestaat uit 4x ontwormen met Milbemax®, met 1 week tussentijd. Bijkomende klachten kunnen een veel uitgebreidere behandeling noodzakelijk maken.


Engelstalig filmpje over de franse hartworm.


Bij de kat komt ook een longworm voor: Aelurostrongylus abstrusus. Deze worm geeft gelukkig meestal weinig klachten, maar kan net als bij de hond vage algemene symptomen veroorzaken: slecht eten, vermageren, hoesten en benauwdheid. Diagnose en behandeling is vergelijkbaar met die van de franse hartworm bij de hond.

Andere wormsoorten, zoals de haakworm en de zweepworm komen vrij weinig voor in Nederland.