Algemene reptielen informatie


Kennis over voeding, verzorging en huisvesting.

Om reptielen op een verantwoorde wijze te houden is het van groot belang dat u op de hoogte bent van de optimale huisvestingsomstandigheden, verzorging, voeding en meest voorkomende ziekteproblemen. Er ontstaan helaas erg vaak ziekteproblemen door gebrek aan kennis over deze zaken!

Een suboptimale huisvesting, met verkeerde temperatuur, luchtvochtigheid, UVB verlichting, enz. kan al snel de weerstand van een dier verminderen, waardoor het vatbaar wordt voor bijvoorbeeld veel voorkomende parasieten als flagellaten. Verschillende reptielensoorten stellen vaak sterk verschillende eisen voor een optimale huisvesting. Zo heeft de populaire baardagame, afkomstig van een woestijnklimaat in Australië, een totaal andere huisvesting nodig dan een boa constrictor uit het tropisch regenwoud van Zuid-Amerika!

Ook verkeerde voeding tast de weerstand aan, en kan dus ook dit soort problemen geven, maar daarnaast ook lijden tot specifieke ziekteproblemen als metabole botziekten. Net als bij zoogdieren zijn er reptielen die overwegend vlees en insecten eten, maar er zijn ook reptielen die overwegend planten eten, zoals de groene leguaan en landschildpadden. Variatie in de voeding is van groot belang, evenals een optimale hoeveelheid vitaminen en calcium.


groene leguaan metablic bone disease

Groene leguaan in zeer slechte algehele toestand: mager, uitgedroogd, missende en misvormde tenen.  metabolic bone disease. Dit is het gevolg van slechte voeding en huisvesting. Deze stumper is ingeslapen.

leguaan kromme rug

Groene leguaan met kromgegroeide rug als gevolg van metabole botziekte

Het is lastig om voor alle veel gehouden reptielen hier alle benodigde informatie te geven, omdat verschillende dieren verschillende eisen stellen aan huisvestingsomstandigheden en voeding.

Gelukkig zijn er via het LICG bijsluiters verkrijgbaar waar deze diersoortspecifieke informatie te vinden is. Het is sterk aan te bevelen om VOORDAT u een reptiel aanschaft alle informatie over de verzorging van betreffende dier goed te bekijken. Onderaan deze pagina maken wij deze bijsluiters voor u gemakkelijk in te zien! Naast bijsluiters van reptielen zijn die van amfibieën eveneens toegevoegd, omdat er geen aparte amfibieën pagina is. 

De laatste tijd schijnt er een toename te zijn in het houden van gifslangen. Vanwege het zeer grote risico wat dit met zich meebrengt raden wij dit sterk af. In onze kliniek zijn ze ook niet welkom.