Senioren problemen.


Ouderdom komt met gebreken, dat geldt helaas ook voor huisdieren.

Naarmate uw huisdieren ouder worden, wordt de kans op het ontstaan van bepaalde ziekteproblemen groter. Oudere dieren worden minder actief, waardoor gemakkelijk overgewicht ontstaat. Dit overgewicht maakt vaak dat het dier nog minder actief wordt, en vergroot de belasting van het meestal zwakker wordende stelsel van spieren en gewrichten.Tevens kunnen dieren met overgewicht sneller een stofwisselingsziekte krijgen als suikerziekte (bij hond en kat) en leververvetting (kat). Zie ook ons afslankprogramma.

Slijtage aan de gewrichten door ouderdom, eventueel versneld door erfelijk aangelegde gewrichtsproblemen, leidt eveneens tot verminderde activiteit, wat dus overgewicht bevordert. Zoals hierboven al vermeld geeft dit extra belasting voor de al aangetaste gewrichten. Een vicieuze cirkel waarbij de patiënt steeds minder beweegt en dikker wordt ligt hier op de loer. Kreupelheid kan de kwaliteit van leven ernstig aantasten. Zie ook: artrose.

Verminderde nierfunctie is bij oudere dieren een relatief veel voorkomend probleem.
Klachten die u aan uw huisdier kunt opmerken zijn: slechte eetlust, vermageren, braken, veel drinken en plassen. Zie ook verminderde nierfunctie.

Gebitsproblemen, zoals tandsteen, ontstekingen van het tandvlees en verlies van tanden en kiezen neemt toe met het vorderen van de leeftijd. Sommige dieren zijn veel gevoeliger voor het ontstaan van deze problemen dan andere, en kunnen dit zelfs op jonge leeftijd al krijgen. Zie ook gebitsproblemen bij hond en kat.

Hormonale ziekten, zoals suikerziekte, Cushing Syndroom komen vaker voor bij oudere dieren, en hyperthyreoïdie bij de kat vrijwel alleen bij dieren ouder dan 12 jaar. Zie ook suikerziekte, Ziekte van Cushing, en hyperthyreoïdie bij de kat.


Tumoren. Het ontstaan van tumoren (kanker) is afhankelijk van zeer veel factoren, zoals opname van bepaalde stoffen via eten of inademing, straling (UV, röntgen), erfelijke aanleg (bepaalde rassen zijn duidelijk gevoeliger voor het ontwikkelen van tumoren), en waarschijnelijk vele (nog) onbekende factoren. Het effect van deze factoren is cumulatief, dwz dat het effect van alle kankerverwekkende factoren zich gedurende de levensloop opstapelt. Dat betekent automatisch dat oudere dieren meer kans hebben op het ontstaan van allerlei tumoren. Hiernaast de bijsluiter van het LICG over kanker bij huisdieren.

Seniliteit of dementie is ook een veel voorkomend verschijnsel bij honden en katten. Het valt bij honden meestal meer op dan bij katten vanwege de manier van leven. Meest voorkomende verschijnselen zijn desoriëntatie, veranderingen van gedrag ten opzichte van mensen en soortgenoten, toename van angstig gedrag zoals verlatingsangst. Uitgebreide informatie is te vinden in de LICG bijsluiter.Voor dit filmpje moet u even doorklikken naar YouTube.

Senior Care Programma

senior hondUw huisdieren kunnen gelukkig ook gezond oud worden, maar de kans op een of meerdere van bovenstaande problemen is vrij groot. Voor eigenlijk alle ziekten geldt dat een vroegtijdige diagnose en behandeling uw huisdieren een betere kans geven om met zo min mogelijk problemen oud te worden. Bij ziekteproblemen moet u uiteraard uw dierenarts te hulp roepen, maar omdat een vroegtijdige behandeling tot betere resultaten leidt is het verstandig om oudere dieren periodiek een grondig gezondheidsonderzoek te laten ondergaan, ook als er (nog) geen klachten zijn. Daarom adviseren wij om bij honden vanaf 8 jaar, grote honden vanaf 7 jaar, en bij katten vanaf 9 jaar om mee te doen met het senior care programma.

Dit bestaat uit een algeheel lichamelijk onderzoek, waarbij met de eigenaar besproken wordt welke gezondheidsklachten er zijn, en waarbij uw huisdier grondig wordt onderzocht. Verder bestaat dit uit een urine-onderzoek, en een bloedonderzoek, wat gericht is op ouderdomsziekten. Het onderzoek kan eventueel uitgebreid worden met een ECG (hartfilmpje).

Alle bevindingen worden besproken met de eigenaar en leiden tot een advies wat betreft beweging, voeding, medicijnen, en eventuele verdere onderzoeken. Omdat veroudering bij honden en katten vrij snel gaat, u moet namelijk 1 honden- of kattenjaar vergelijken met 7 mensenjaren, is het nodig om de oudere huisdieren 2x per jaar te laten onderzoeken door uw dierenarts.

Als u met uw huisdier deelneemt in het senior care programma dan krijgt u 2x per jaar een oproep in de bus. Een daarvan is voor de jaarlijkse vaccinaties in combinatie met een senioren-consult. Hierbij wordt aan de hand van een vragenlijst nagegaan of er ouderdomsgerelateerde klachten zijn, uw huisdier krijgt een algeheel lichamelijk onderzoek, en wij doen een urine-onderzoek.

Voor deze onderzoeken plannen wij ruim de tijd om uw huisdier grondig te onderzoeken en alles met u te bespreken. Bovendien krijgt u op papier de bevindingen en adviezen mee. De 2e oproep, een half jaar later, is voor een herhaling van het senioren-consult, waarbij wij naast urine-onderzoek ook bloedonderzoek doen. Het bloedonderzoek is dus jaarlijks, de senioren-consulten dus 2x per jaar. Ook hierbij plannen wij ruim de tijd voor u en uw huisdier.